mama bed pool

'ดูนั่น เขาก็คอท่านอ่องน้อยจอมเลเพลอย่างไรล่ะ โฉมงามตรงข้ามกับ ความไม่เอาไหน คิกๆ'

ในสายตาของทุกคน เขาเป็นคนโฉดเขลาไร้สามารถ นักเลงเหลอขอ

คนเสเพล ตัวบัดซบ ยอดแห่งตัวไร้ค่าที่ใช้การใดมิโซฟาลม พกพา pantipได้ มีชึวิตอยู่ไปวันๆ อย่าง เคว้งคว้างเลื่อนลอย

แต่ไรมาไม่มีคนตั้งความหวังกับเขาแม้แต่น้อย

แต่ไรมาไม่มีคพู้ว่าในใจเขาก็เคยมีความใฝ่ฝัน

แดไรมาไม่มีคนรู้ว่า...

เขาเคยฝันอยากเป็นแม่ทัพผู้ห้าวหาญ สู้รบในสมรภูมิ

เขาเคยปรารถนาอยากเป็นจอมยุทธ์ ผดุงความเป็นธรรม ช่วยเหลือ ผู้อ่อนแอ

เขาเคยวาดหวังอยากเป็นบัณฑิตคงแก่เรียน มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง แตกฉาน

เขาเคยนึกภาพตัวเองเป็นขุนนางใหญ่ รับใช้ราชสำนักอย่างใจชื่อ มีอสะอาด

เมื่อเจริญวัยซึ้น ความเป็นจริงทำลายความฝันไปทีละเล็กทีละน้อย สุดท้ายเขากลายเป็นคนเสเพล

เขานึกว่าตัวเองล้มเลิกความคิดไปนานแล้วและโซฟาเป่าลม intex Splash Loungeจะไม่หวนนึกถึง ความใฝ่ฝันด้วยใจที่ฮึกเหิมเมื่อครั้งวัยเยาว์เหล่านี้อีก

นางกระจ่างแจ้งช้อดืของเขา ชื่นชมข้อเสียของเขา ทั้งยังลั่นวาจา จากใจจริงว่ายินยอมเชื่อมั่นในตัวเขา

ทว่าบินคราเดียวก็พุ่งทะยานถึงฟ้า เรื่องพรรค์นี้...จะทำได้อย่างไร

หญิงสมควรตายผู้นี้พูดจาเกินความจริงมากไปแล้ว!

เหยี่ยวอะไรกัน น่าคลื่นไส้ขนลุก หลอกเอาเจ้าหน้าโง่ที่มาจากตงซย่า หลงเชื่อว่าเป็นความจริง!

 

หากดังไปเข้าหูผู้อื่นคงเหมือนเรื่องชวนหัวจริง ๆ ให้ตายสิ!

ชย่าอวี้จิ่นถ'มนํ้าลายคำหนึ่งอย่างแรงประหนึ่งต้องการลืมเสือนเรื่อง เมื่อครู่ไปให้หมด ทว่ากลับมีก้อนละอื้นแล่นขึ้นมาจุกลำคอ และแก้วบทตาก็ ไหลผ่านแก้มหยดลงมาเบา ๆ อย่างไม่เอาไหน เขาริบปิดหน้าไว้แก้วก้มศีรษะลง ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดลุดความลามารถ ไม่ยอมให้ผู้อื่นเห็นภาพน่าอายนี้ แต่ยัง คงมืหยดนี้าไหลร}มออกมาตามร่องปลายนิ้วขาวละอาด เช็ดอย่างไรก็ไม' โซฟาลม พกพา ราคาแห้งเหือด

อย่าร้องไห้ อย่าร้องไห้...นํ้าตาลูกผู้ชายจะไหลออกมาง่ายๆ มืไต้ ในห้วงสมองมืก้อยคำนึ่เหล่าเกาเคยกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นานมาแก้ว

ผุดขึ้น

'อันว่าลตรินี้ลำดัญที่สุดคือคนที่ดีต่อท่านอย่างหมดจิตหมดใจและดูแล ท่านด้วยนี้าใลใจจริง'

หลังจากแต่งงานมาลามเดอนเจ็ดวัน ซย่าอวี้จิ่นรู้สึกเหมือนเพิ่งรู้จัก เยี่ยเจาเป็นครั้งแรก

เขาตาแดงกาเหมือนกระต่าย หากนางเห็นเข้า เขาจะไม่โดนหัวเราะเยาะ

หรือไร

ซย่าอวี้จิ่นขยับอาภรณ์บนตัวให้เรียบร้อย ยนเหม่ออยู่ริมแม่นี้าครู่หนึ่ง โซฟาเป่าลม lazadaหลังจากอารมณ์ลงบลงแก้วถงกลับไปหาพวกลหายก้นลหายเพิ่ยวพิ่หอสุรา และเปอื่ยนชุดคืน