ทดสอบก่อนสร้าง Posting New

คอนเท้นในการทดสอบโพส ครั้งแรกใช้งานได้ปกติ

ที่นอนเป่าลม Intex