chill bedair good for you

เตั๊ยมที่ไม่ดึงตูดความสนใจของผู้คน

ทั้งสองเพิ่งกลับที่นอนเป่าลม chilindoถึงโรงเตี๊ยม ก็ปรากฏเจ้าหน้าที่ค่ายตงฉ่างเข้ามา รายงานว่า “ฉ่างตู พวกเราไต้รับคำสั่งให้จับตาตูเสิ่นเหวินตู้ พบว่ามีคน จากแดนไกลมาขอเข้าพบ”

ตอนนี้เสิ่นเหวินตู้อยู่ที่ลานเกลือเลี่ยงไหว มันช่วยดูแลกิจการให้ กับจี้กังมากมาย แต่แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มากที่สุดคือลานเกลือ ดังนั้นในปีหนึ่งมันจะพักอยู่ที่นี้หกเดือน กรรโซกทรัพย์บ้านนี้ กรรโซก ทรัพย์บ้านนั้น ทุกคนแค้นมันจับใจ แต่ไม่กล้าล่วงเกินมัน

ตอนนี้เสิ่นเหวินลู้ซื้อบ้านในที่นี้หลังหนึ่ง ทั้งยังตบแต่งอนุภรรยา นางหนึ่ง ม่เอินพอได้รับจดหมายลับจากเซื้ยสิน ก็วางเครือข่ายสอดแนม ต่อจี้กัง แม้แต่เสิ่นเหวินตู้ก็ถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด

มู่เอินพอได้รับรายงาน ก็ถามว่า “ผู้มามีศักดิ'ฐานะใด?”

เจ้าหน้าที่นั้นกล่าวว่า “แขกผู้นั้นมาจากทางเหนือ ดูจากลักษณะ ท่าทาง สมควรเป็นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดิน”

ม่เอินพอฟัง ก็เดินไปมาอยู่ภายในห้อง เฉินตงมองตามเงาหลัง ของมัน ผ่านไปเนิ่นนานยังไม่เอ่ยปาก จึงอดกล่าวมิได้ว่า “ที่นอนเป่าลม 5 ฟุตฉ่างลู พวก เราควรทำอย่างไร แสร้งเป็นไม่รูไม่เห็น หรือว่า...”

ม่เอินหยุดร่างลง กล่าวเสียงหนักๆ ว่า “จับตัวไว้”

มันยกมือกางเล็บออก จากนั้นรวบมือกำเป็นหมัด เน้นยํ้าว่า “จับ ตัวไว้ทั้งหมด อย่าได้ปล่อยปละละเว้นแม้ลักคนเดียว”

เฉินตงกระตุ้นเตือนว่า “ฉ่างลู ฝ่าบาทยังไม่มืราชโองการมา หาก ว่าเกิดข้อผิดพลาด...”

ม่เอินสั่นศีรษะกล่าวว่า “ที่แล้วมากรมความมั่นคงแผ่นดินลำพอง ผยอง ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะเชิดหน้าขูตาแล้ว ไปกวาดจับมุสิกมด แมลงในบ้านเสิ่นเหวินตู้มาให้หมดสิ้น อาศัยพฤติการณ์ชั่วข้าของมัน ต่อ ให้จี้กัง

 

หลุมขนาดใหญ่ลึกร่วมสิบเมดร ประกอบด้วยเบ้านอก เชื่อมต่อ กันเจ็ดข้อ ลักษณะคล้ายรูปเจดีย์เจ็ดชั้น

เบ้านอกของระฆังใหญ่ใช้เวลาจัดสร้างนานที่สุด ก่อนอื่นเชิญ ลิปีกรที่มีชื่อที่สุด เขียนคำนำและปณิธานทั้งสิบสองประการของหย่งเล่อ ฮ่องเต้ลงบนกระดาษ จากนั้นช่างแรงงานคำนวณครึ่งวงกลมและความ หนาของระฆัง ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้น โดยฉาบโคลนเลนละเอียดไว้ ทำ กระดาษเซวียนจื่อที่เขียนข้อความไว้ปีดลงบนโคลนเลนละเอียด แล้ว ค่อยแกะสลักตัวหนังสือจมลง ซึ่งมีทั้งสิ้นยี่สิบสามหมื่นตัวทีละตัว จาก นั้นจึงนำแม่พิมพ์ไปเผาเป็นเบ้าเคลือบ

เนื่องจากระฆังมีขนาดใหญ่ เบ้านอกของระฆังใหญ่ต้องแบ่งเป็น เจ็ดข้อ หลังจากหล่อเสร็จ ก็รอให้เย็นลง แล้วค่อยเผาเป็นเนื้อเคลือบ จากนั้นจึงเชื่อมประกบกัน ขั้นตอนในการเชื่อมประกบต้องแนบเนียนไร้ ช่องโหว่ หากปล่อยให้นํ้าหลอมเหลวรั่วไหลที่นอนเป่าลม ขนาด 6 ฟุต พร้อมปั๊มสูบลม และหมอนออกมา จนเกิดรอยบุ๋ม การ หล่อถือว่าล้มเหลว

ผนังโดยรอบของเบ้านอกใช้หญ้าไม้ขึ้เถ้ากับปูนคอนกรีตผสม

 

กระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆ ไม'เช่นนั้นก็ไม่อาจทนรับแรงกดอันมหาศาลใระหว่างที่หลอมระฆัง

ในการหล่อภาชนะสำริดสมัยโบราณของจีน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเบ้านอกกับเบ้าใน เบ้านอกจัด สร้างดามแบบของภาชนะ ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นหลายชิ้น นำมาประกบรวมกัน เบ้าในจะมีขนาดเล็กกว่า เบ้านอก