68565 sofa reviews

หย่งเล่อฮ่องเต้ตรัสเสียงเครียดว่า “ตอนนี้เพียงไห้ท่านทั้งหลาย ตรวจข้อสอบสิบอันดับแรก ก็ได้ข้อสรุปเช่นนี้ ทราบได้อย่างไรว่า ข้อสอบที่

ถูกจัดลำดับอยู่ตอนท้าย แม้กระทั้งข้อสอบที่ไม่ผ่าน ไม่มีผล งานอันเลอเลิศ ถ่ายทอดราชโองการเราไป ให้ยกเลิกประกาศผลสอบปีนี้ ทั้งให้กรมพิธีการ   สำนักฮั่นหลินกับสถานศึกษา
โซฟาเป่าลมอเนกประสงค์กว๋อจื่อเจี้ยนตรวจ

ข้อสอบใหม่ แล้วค่อยประกาศผลออกมา”

เหล่าขุนนางบุ๋นพากันลุกขึ้น น้อมรับพระราชกระแส

ขันทีน้อยมู่ซือถือแล้บัด เดินออกจากตำหนักจิ่นเชิน เหลียวซ้าย แลขวาแล้วกวักมือเรียกหาขันทีน้อยมาคนหนึ่ง สั่งเบาๆ ว่า “รีบไปยัง ค่ายตงฉ่าง เสาะหากานแด (บิดาบุญธรรม)โซฟาลม พกพา pantip บอกว่าเจี๋ยด้าเสวียซื่อ...จบ สิ้นแล้ว”

ฮ่องเต้ทรงยกเลิกประกาศผลสอบ รับสั่งให้ตรวจข้อสอบใหม่ แสดงว่าเจึ๋ยจิ้นคัดเลือกบัณฑิตจิ้นซื่อโดยขาดความยุติธรรม เมื่อขาด ความยุติธรรม ย่อมมีบทลงโทษ เหตุผลอันตื้นเขินเช่นนี้ ม่ขิอไหนเลย ไม่เข้าใจไต้?

ไนทำเนียบเหรินเก๋อ เจี๋ยจิ้นเกิดความไม่สบายไจ ฮ่องเต้ทรงเรียก ประชุมผู้ดูแลกรมพิธีการ สำนักฮั่นหลิน สำนักดูฉาเอี้ยนกับสถานศึกษา กว๋อจี่อเจี้ยนที่ตำหนักจิ่นเชิน ไม่ต้องถามกทราบว่าเรื่องที่หารีอมีส่วน เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บัณฑิตทั้งหลายฟ้องร้องมัน เจี๋ยจิ้นคิดติดตามข่าว ดราว แต่ตอนนี้มันไม่สะดวกกับการเคลี่อนไหวจริง ๆ

ชิงเจีย (ญาติที่เกี่ยวดองด้วยการสมรส) ของมัน หูกว่างยุยงมัน ช่วงชิงตำแหน่งผู้คุมสอบ ตอนนี้กลับเกิดปัญหาเข่นนี้ สร้างความละอาย ใจแก่หูกว่าง ไม่กล้าเผยโฉมอีก มหาบัณฑิตอื่นในคณะเน่ย๓อพอพบ หน้ามัน คล้ายกับเผชิญเทพแห่งโรคห่า ทำให้เจี่ยจิ้นไม่กล้าออกไปเดิน เล่นที่เชิงระเบียง กลัวเผชิญกับเพื่อนร่วมงาน

เจี้ยจิ้นนึกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังตำเตือนของฝ่กว๋อกง พานแย่งชิง ตำแหน่งผู้คุมสอบ เห็นปทานุกรมหย่งเล่อจัดทำใกล้แล้วเสร็จ ความจริง เป็นความดีความชอบใหญ่หลวง ตอนนี้กลับถูกเหล่าคนดรช้าถมหิน ลงบ่อ นี่ควร

ทำอย่างไรดี?

ยามนั้นขันทีน้อยผู้หนึ่งหอบหนังสือกราบทูลปีกหนึ่งเดินเช้ามา เจี๋ยจิ้นกวาดตามองแวบหนึ่ง พบว่าเป็นหนังสือกราบทูลที่ฮ่องเต้ล่งผ่าน มาให้กับวังตะวันออก ที่ผ่านมาเป็นขุนนางจั่วอวี้เต่อวังตะวันออกรับผิด ชอบเรื่องนี้ ไฉนเปลี่ยนเป็นขันทีน้อยผู้หนึ่ง

เจี๋ยจิ้นสอบถามดู ขันทีน้อยนั้นกล่าวว่า “ไทจือสั่งให้บ่าวส่ง หนังสือกราบทูลมา บ่าวเพียงทำตามตำสั่ง เรื่องที่เก๋อเหลา (ผู้เฒ่า ประจำทำเนียบ) สอบถาม บ่าวหาทราบไม่”

เจี๋ยจิ้นพอฟัง หัวใจต้องตกวูบลง

 

ข่าวการตรวจข้อสอบใหม่พอแพร่ออกไป คลี่นความโกรธแค้น ของบัณฑิตทั้งหลายค่อยสงบลง ผู้ที่สอบไม่ติดล้วนดั้งความหวังใหม่ ผู้ที่ สอบติดภาวนาว่าจะไค้เลื่อนอันดับสูงขึ้น บัณฑิตที่มีชี่ออยู่ลำดับต้นๆ แม้ โซฟาลม ราคาถูกไม่พอไจ จนไจที่คนน้อยสู้พวกมากไม่ไค้ ไม่เกิดผลสะท้อนอันได

เมื่อตรวจสอบใหม่ แสดงว่าขุนนางที่คุมสอบทุจริต อย่างนั้นผู้คุม สอบต้องถูกลงโทษ

สำนักลูฉาเอี้ยนขึ้งอยู่ในความดูแลของเฉินอิง ความจริงเป็นหูตา ของราชสำนัก มีหน้าที่ตรวจสอบเหล่าขุนนาง จึงรับหน้าเป็นหัวหอก ยัง มีคนของสำนักฮั่นหลิน สถานศึกษากว่อจื่อเจี้ยนและกรมพิธีการขึ้งมีข้อ บาดหมางกับเจี๋ยจิ้นพากันผสมโรง กลายเป็นคลื่นใหญ่ลูกหนึ่ง

เฉินอิงที่ลงแรงแข้งขัน เพราะทราบว่าเจี๋ยจิ้นผู้นี้แม้มีศัตรูทางการ เมืองมากมาย แต่ก็เป็นเสาหลักของกลุ่มไทจือ แม้แต่ขุนนางกลุ่มไทจือ โซฟาเป่าลมที่ปรกติไม่ลงรอยกับมันก็ต้องปกป้องมัน แต่ที่เหนือความคาดหมาย เฉินอิงคือ ไม่มีผู้ไดช่วยพูดจาให้กับเจี๋ยจิ้น